Bestuurskantoor Stichting Talent Westerveld

Bestuurskantoor

Op het bestuurskantoor zijn vijf stafmedewerkers werkzaam om ondersteuning te verlenen aan het College van Bestuur en de schooldirecteuren ten behoeve van een goede gang van zaken omtrent financiën, huisvesting, personeelszaken, onderwijs en kwaliteitszorg en is er een orthopedagoog werkzaam binnen het team. De ondersteuning bestaat uit het leveren van ondersteunende diensten en beleidsondersteuning.
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van het bestuurskantoor.

Medewerkers bestuurskantoor:

Trijntje Bosma, Financiën en Huisvesting
Ageeth Ageeth Bakker – Kreuze, Personeel & Organisatie
Dia Dia Voorham, Bestuurssecretaris
Ellis Bronkhorst, Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg
Rianne Ridderinkhof, Orthopedagoog