Bestuursverslag

Onderwijsorganisaties voor primair onderwijs zijn sinds 2007 verplicht om een bestuursverslag (voorheen jaarverslag) op te stellen en in te leveren en wel volgens door het ministerie van OCW vastgestelde voorschriften om daarmee verantwoording af te leggen van de ontvangen rijksvergoedingen. Aan de hand van het jaarverslag kan OCW vaststellen of deze vergoedingen ook inderdaad bestemd zijn waarvoor ze gegeven zijn: voor het onderwijs.

Een bestuursverslag is méér dan een verzameling cijfers. Het is ook, of hoort dat te zijn, een belangrijk evaluatiemoment. Daarmee is het bestuursverslag een belangrijk instrument geworden voor horizontale verantwoording: verantwoording van het bestuur aan de ouders, personeelsleden en anderen die belang hebben in de school en het daarin gegeven onderwijs.

Jaarverslag 2022

Bestuursverslag 2021    Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2020 deel 1 downloaden    Jaarverslag 2020 deel 2 downloaden   Jaarverslag 2020 deel 3 downloaden

Jaarverslag 2019 downloaden

Bestuursverslag 2018 downloaden       Jaarrekening 2018 downloaden

Bestuursverslag 2017 downloaden       Jaarrekening 2017 downloaden

Bestuursverslag 2016 downloaden

Bestuursverslag 2015 downloaden

Bestuursverslag 2014 downloaden