De organisatie

Stichting Talent Westerveld is het bevoegd gezag over 8 samenwerkende openbare basisscholen in de gemeente Westerveld. De scholen van Stichting Talent Westerveld zijn gericht op samenwerking.
Samenwerking met ouders, leerlingen, andere scholen en instellingen op het gebied van kinderopvang, cultuur en sport.