Bestuursgids

In de bestuursgids kunt u het volgende vinden:

  • stichting in het algemeen;
  • uitgangspunten en doelstellingen;
  • visie op levensbeschouwing, mens en maatschappij, teamontwikkeling,
    kind en onderwijs;
  • doelstellingen en de werkwijze;
  • hoe wij de zorg organiseren;
  • van de ouders verwacht
  • namen en adressen;
  • algemene informatie, die voor u belangrijk kan zijn.

Als u vragen heeft, zijn wij gaarne bereid om in een persoonlijk gesprek met u de informatie toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

Indien u meent dat er onjuistheden in de gids staan of u heeft een suggestie, laat het ons dan weten, zodat we daar bij een nieuwe uitgave rekening mee kunnen houden.

BestuursGids 2023-2024