Klokkenluidersregeling

Stichting Talent Westerveld is een professionele organisatie die in het publieke domein werkt. Onze organisatie is ingericht om met overheidsgeld een maatschappelijk belang te dienen: het verzorgen van goed en gedegen onderwijs. We doen er alles aan om deze taak naar behoren uit te voeren. Eén van de procedures die ons hierbij ondersteunt, is de Klokkenluidersregeling. De regeling beschrijft hoe om te gaan met het vermoeden van een misstand binnen Stichting Talent Westerveld. Het uitgangspunt hierbij is wel, dat Stichting Talent Westerveld eerst zelf de gelegenheid moet hebben om orde op zaken te stellen.

Stichting Talent Westerveld heeft een vertrouwenspersoon benoemd in het kader van de Klokkenluidersregeling.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en garandeert absolute vertrouwelijkheid. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met:  mevrouw E. te Winkel van de IJsselgroep via telefoonnummer: 06 14 00 41 60.

De volledige tekst van de Klokkenluidersregeling treft u in de link hieronder aan

Klokkenluidersregeling downloaden