College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt hij zich naar het belang van Stichting Talent Westerveld, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.

Mevrouw W. Lemstra is  voorzitter College van Bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur staan omschreven in de statuten en reglementen.