Scholen

Onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur vallen acht scholen voor primair openbaar basisonderwijs. Deze worden geleid door vijf directeuren. Bij zes scholen zijn er drie onderwijsteams gevormd, welke zoveel mogelijk zijn samengesteld op grond van geografische ligging. Door vorming van onderwijsteams denkt Stichting Talent de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid langer te kunnen garanderen. Samenstelling onderwijsteams:

OBS de Singelier OBS Ten Darperschoele
OBS de Hoekstee OBS de Kievitshoek
OBS Oosterveldschool KC de Vuursteen
OBS Burg. W.A. Storkschool (maakt geen deel uit van een onderwijsteam)
OBS de Bosrank (maakt geen deel uit van een onderwijsteam)

 

Alle scholen kunnen beschikken over een aantal specialisten, zoals taal-, reken- en bouwcoördinator, IB Master Sen, begaafdheidsspecialist, gedragsspecialist, talentontwikkeling en meer-/hoogbegaafdheidsspecialist. De schooldirecteuren zijn met betrekking tot de resultaten verantwoording verschuldigd aan de Directeur Bestuurder.

DirectieOverleg

De directieleden komen periodiek bij elkaar. Tijdens dit DirectieOverleg worden beleidsmatige aangelegenheden besproken. Het Managementstatuut regelt de verhouding tussen de Directeur Bestuurder en de integrale schooldirecteur.