OBS Burg. W.A. Storkschool

Heuvelenweg 22a
7991 CL Dwingeloo
0521 – 591 347
storkschool@talentwesterveld.nl
www.storkschool.nl

Dwingeloo4

Directeur: mevrouw A. van Wijngaarden

Leren doen we van en met elkaar. Het tegemoet komen aan individuele mogelijkheden moet daarom zo gebeuren dat het kind altijd het gevoel blijft behouden dat hij ook deel uitmaakt van de groep. Samen gaan we verder, samen kom je verder.

De Burg. W.A. Storkschool is de openbare school in Dwingeloo. Sinds 1954 is deze school gehuisvest onder de karakteristieke siepeltoren van Dwingeloo. Ongeveer 270 kinderen en uit Dwingeloo en omgeving geven, samen met een schoolteam van 24 personen, kleur aan onze school.

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 ruilen we deze locatie echter in voor een nieuwe plaats bij de unieke sportaccommodatie van Dwingeloo. In het splinternieuwe kindcentrum “De Twingel” wordt naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang geboden. De nieuwe locatie biedt ons een gebouw dat aan aan alle eisen van deze tijd voldoet en tevens een geweldige kans om de verbinding tussen School, Buurt en Sport nog verder te versterken.

Ons lesaanbod kenmerkt zich door projectmatig te werken. Door vakken niet gescheiden maar geïntegreerd aan te bieden leren kinderen in samenhang, waardoor het geleerde meer betekenis krijgt.

Adresgegevens

OBS Burg. W.A. Storkschool
Heuvelenweg 22a
7991 CL Dwingeloo
0521 – 591 347
storkschool@talentwesterveld.nl
www.storkschool.nl

Ga terug naar de vorige pagina